PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa – Tổng giám đốc

Tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục học tại Viện Giáo dục, ĐHTH Potsdam (1996). Nguyên giảng viên ĐH ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội. Bà tham gia nhiều chương trình nghiên cứu tại CHLB Đức (2001 – 2015) về Đảm bảo chất lượng trong đào tạo giáo viên, Đánh giá trong giáo dục, Nghiên cứu so sánh giáo dục quốc tế (PISA), Kinh nghiệm cải cách giáo dục của CHLB Đức và một số nước châu Âu, Các mô hình đào tạo giáo viên… Tham gia nhiều dự án giáo dục với tư cách chuyên gia đào tạo, tư vấn, dịch thuật: Dự án đào tạo nghề BBPV của GTZ (sau này là GIZ), DIES Project (DAAD), Dự án cải cách các cơ sở đào tạo GV THCS (ADB Project) …

Bà cũng là tác giả cuốn sách “Cuộc chiến tuổi dậy thì” được đông đảo độc giả biết đến.